MULTIMEDIA Fejlesztési Programok

Hogy mennyire átfogó az Multimédia Stúdió kutatás-fejlesztési tevékenysége, jól példázza annak a néhány fejlesztési témának a felsorolása, amelyek az optika, mechanika, piezo technika, elektronikai rendszerek és szoftverek terén valósultak meg az utóbbi években:

Optikai - mechanikai berendezések

Interferencia optikai effekt-vetítõ,
Tükör befogó, mikrométeres XY állítással,
Mobil lézerpult gyorsrögzítõs tükörrendszerrel,
Mobil "Létra", fény-pályaudvar,
Akuszto-optikai képrajzoló rendszer,
Galvanometrikus képrajzoló (SCANNER) elektronika,
Piezo kristállyal vezérelt nagyfrekvenciás fényváltó,
Örvényvetítõ,
Nagyáramú tápegységek gáz-ION lézerekhez,
Füstgép - számítógép által is vezérelhetõ Hazer,
Panoráma festmény reprodukciós rendszer.

Számítógépes rendszerek

Mikroprocesszoros idõ-alap generátor,
CP/M mûsorvezérlõ számítógép,
Effekt generátor,
CP/M fényorgona vezérlõ számítógép,
Diavetítõ rendszer (RS232) kétgépes áttûnõ egységekkel,
Diavetítõ rendszer - hálózat,
Digitál/Analóg nagysebességû PCI kompatibilis jel-konverter,
Digitál/Analóg nagysebességû USB kompatibilis jel-konverter,
Térhatású hangrendszer 5.1/7.1 kódolással.

Programok, program rendszerek

Belsõ ábra szabványok (DFZ, ABR, APT, VEC),
Analóg függvényábra tervezõ program (DOS),
Analóg függvényábra tervezõ program mátrix rendszerû képválasztással,
Vonalgrafikus rajzszerkesztõ digitalizáló táblával (DOS),
Vonalgrafikus rajzszerkesztõ (LINUX),
Ábra konverter (LINUX),
Ábra konverter (Windows),
Mûsorszerkesztõ (CP/M),
Mûsorszerkesztõ (DOS),
Mûsorszerkesztõ (LINUX),
Mûsorszerkesztõ (Windows).

Kutatás-fejlesztés "melléktermékei"

FlatJet - folyadékporlasztási eljárás digitális nyomtatáshoz,
Jegynyomtató rendszer,
Fény-zongora,
Gömb-mozi


A felsorolásban szereplõ projektek részletes leírása:

Optikai - mechanikai berendezések

  1. 1. Interferencia optikai effekt-vetítõ - kézi vezérléssel

  Ez a berendezés mindmáig egyedülálló módon valósítja meg a mikroszkopikus fénytörési hibák több milliószorosra nagyítását. E készülék segítségével pontosan reprodukálható látványként mutatható be a különféle formájú, mozgású, egymásba áttûnõ fénytörések sorozata.

  1. 3. Tükör befogó, mikrométeres XY állítással

   Ez egy rendkívül egyszerûnek tûnõ eszköz, amely a fény pontos pozícionálására szolgál. Mikrométeres pontosságú állítás lehetõségét biztosítja nagyon alacsony elõállítási költségek mellett. Ma gyakorlatilag minden lézeres alkalmazásban ezt, vagy ehhez hasonló eszközöket használnak itthon és a világban egyaránt.

  2. 4. Mobil lézerpult gyorsrögzítõs tükörrendszerrel

   Több generációs fejlõdés eredménye a jelenleg is használatos opto-mechanikai rendszer. A rendkívül merev, de mégis könnyû alaplap a könnyûszerkezetes építészeti eljárások és a finom-mechanikai megmunkálás csúcsteljesítménye.
   Korlátlan számú építõelembõl szabadon alakítható ki a szükséges elrendezésû optikai pad.

  3. 5. Mobil "Létra", fény-pályaudvar

   Egy létrához hasonló elrendezésû fény-pályaudvar, amely a sugár effektusok bemutatásának elengedhetetlen eszköze. Segítségével kiválasztható akár 64 különféle fényvonal, vagy ezek bármely, egyszerre látható sorozata. Ez az eszköz a rendkívül dinamikus, tûzijátékszerû hatások megvalósításának eszköze.

  4. 6. Akuszto-optikai képrajzoló rendszer

   Ez a berendezés ukrán egyetemi kutatókkal együttmûködésben készült. Segítségével TV képszerûen lézerrel vetíthetõk színes filmek nagy távolságban lévõ felületekre. (pl.: egy toronyház homlokzata, stb…) Illetve - más elrendezésben - mikroszkopikus méretû mintázatok égethetõk különféle anyagokba. (Egy gyakorlatias felhasználása lehet ennek az eszköznek, az eredeti nyelvû mozi filmek képaláírásainak filmbe égetése.)

  5. 7. Galvanometrikus képrajzoló (SCANNER) elektronika

   A scanner a lézeres képalkotás legfontosabb eszköze. A 80-as, 90-es években kizárólag amerikai gyártóktól lehetett beszerezni. A saját fejlesztésû elektronika létrehozásával a nyilvánvaló pénzügyi megtakarításon túl, sikerült biztosítani, hogy a minden behatásra rendkívül érzékeny eszközt megvédjük a véletlen tönkremenéstõl, így az általunk használt szkennerek - a szokásos 2-3 év helyett - már több mint 10 éve mûködnek meghibásodás nélkül.

  6. 8. Piezo kristállyal vezérelt nagyfrekvenciás fényváltó

   A színes lézer-grafikák megjelenítéséhez olyan gyors fénykapcsolóra van szükség, amelyik a nemritkán sok ezer képpontból kirajzolódó ábra akármelyik két pontja között képes átkapcsolni a fényvonal színét. Erre alapvetõen a rajzolást is végzõ scannerek lennének képesek. De a 3 alapszín váltásához legalább 3 scanerre lenne szükség. A rendkívül drága scannerek kiváltására kerestünk megfelelõ megoldást, amikor felmerült a piezo technika alkalmazásának lehetõsége. Egy hazai kutatóintézettel megkezdett együttmûködés nyomán jött létre a piezo fényváltó, ami a maga idején világújdonság volt. Ennek az együttmûködésnek lett késõbbi eredménye a FlatJet technológia is, amirõl még részletesebben lesz szó a késõbbiekben.

  7. 9. Örvényvetítõ

   Ez egy meglehetõsen "rafinált" ötlet eredménye. Két egymáson elcsúsztatott csíkos lapon átnézve a ténylegesnél sokkal gyorsabb hatású mozgást érzékelhetünk. Ez az úgynevezett "moiré" hatás. Ha a csíkok sugarasan helyezkednek el, akkor az egymás felett elhelyezkedõ lapok forgatásával folytonosan örvénylõ mozgás idézhetõ elõ. Innen már csak egy olyan gépet kellett szerkeszteni, ami a fent leírt mozgásokra képes, van benne egy pontszerû fényforrás és minden funkciója számítógéppel, távolból is vezérelhetõ. Ezt hívjuk örvényvetítõnek. Az örvénylés - egész kupolát betöltõ látványa - a multimédia elõadások egyik csúcspontja.

  8. 10. Nagyáramú tápegységek gáz-ION lézerekhez

   Az egyesület egyik legnagyobb vállalkozása volt még a 80-as évek végén, hogy az akkor kizárólag a volt Szovjetunióból beszerezhetõ gáz-ION lézerfejekhez egy - a nyugaton gyártott lézerekhez hasonló rendszerû - biztonsági tápegységet fejlesztettünk ki. A fejlett önbiztosító automatikával, processzoros vezérléssel tervezett berendezések a korábban fennálló embargós korlátozások miatt beszerezhetetlen, késõbb, pedig csak sokmilliós áron hozzáférhetõ készülékeket pótolták.

  9. 11. Füstgép - számítógép által is vezérelhetõ Hazer

   Az elõadások fontos kelléke a levegõben kirajzolódó fényvonalak láthatóságát biztosító mesterséges köd (füst). Ennek elõállítását - Angliából importált nagy tisztaságú, anti-allergén alapanyagú füstfolyadékból - egy elektromos kazán végzi.
   E berendezés legújabb változata mikroszkopikus részecskék elõporlasztásával, sokkal kevesebb anyag felhasználásával még finomabb és tartós ködöt képes elõállítani. Az új rendszer neve: hézer. Mivel a Planetárium méretei miatt legalább 4 ilyen berendezésre lenne szükségünk, ezért a fejlesztés mellett döntöttünk. Így jött létre a szintén táv-vezérelhetõ "Multimédia Hézer", ami reményeink szerint még több hazai színház hasonló problémájának megoldásában fog segíteni a következõ években.

  10. 12. Panoráma festmény reprodukciós rendszer

   A körpanoráma diavetítõ rendszerhez kidolgozott módszerrel egybefüggõ panoráma képet készíthettünk a mûsorok számára. Egy 1.5 méter átmérõjû gömb felszínének egy kb. 50 cm magas gömbszeletrõl - sok papírréteg egymásra ragasztásával - makett készült. A makett belsõ felületére készültek a festmények, amelyeket - egy szintén erre a célra készített reprodukciós berendezéssel, - a Planetáriumi kupolában elhelyezett diavetítõk torzításának megfelelõ szögbõl diaképre lehetett rögzíteni. Az így kivetített panoráma kép, torzítástól mentesen adta vissza az eredeti festmény felnagyított változatát. Ma már számítógép segítségével készítjük a speciális torzítási viszonyok közé tervezett képeket. Ugyanezen a technikán alapul a késõbbiekben, részleteiben is ismertetésre kerülõ "Gömb-mozi" ötlete.

Számítógépes rendszerek

  1. 13. Mikroprocesszoros idõ-alap generátor

   Ez volt az elsõ olyan eszköz, amelynek segítségével több számítógép munkáját sikerült szinkronizálni. Így vált lehetõvé, hogy a LézerSzínház (és késõbb a Planetárium) elõadásain a zenét biztosító lejátszó, a szövegbemondás, a diaképek, a különféle lézeres vetítõeszközök az elõzetesen elhatározott és rögzített mûsort akárhányszor megismételve, azonos minõségben, pontos idõzítéssel tudják lejátszani.
   A CP/M vezérlõrendszer több mint 10 éve hibamentesen szolgálja ki a Planetárium és a LézerSzínház néhány, még ettõl az idõtõl napjainkig játszott elõadását.

  2. 14. CP/M mûsorvezérlõ számítógép

   A táblázatokban tárolt lézer-grafikák és animációk gombnyomásra történõ megjelenését biztosító rendszer. Az ábrák kiválasztása elõtt a kirajzolódás módját, az ábrák átgyûrõdésének sebességét és az effekt generátort be lehet állítani. Az elõadó által begyakorolt mûsort, illetve mûsorrészletet a számítógép rögzíti. A felvett mûsor módosítható és a zenével szinkronizálva bármikor visszajátszható.

  3. 15. Effekt generátor

   Az effekt generátor, a még rendkívül kevés számítás elvégzésére képes számítógépeinket kisegítõ eszköz. A generátorban 2x2 csatornás, programozható digitál/anlóg átalakító keveri, gyûri, forgatja a bemeneteire küldött ábrák pontjait. Ezzel a berendezéssel 3 dimenziós mozgásokat lehetett elõállítani, gyakorlatilag számítógép nélkül.

  4. 16. CP/M fényorgona vezérlõ számítógép

   Ezzel a számítógéppel és a hozzátartozó vezérlõ-programmal az elõadások dinamizálásának legfontosabb eszköze. A levegõben látható fénysugarak, a különféle kúpok, forgó rotor-fények, pörgõ csillagok a számítógép klaviatúra egy-egy billentyûjének megnyomására jelennek meg egyenként, vagy több effekt sorozatban. Szintén ez a gép vezérli a lézer fény-pályaudvarban a fények irányának váltását. 10 féle, különbözõ kiosztású tasztatúra kiválasztásával 320 egyedi fénycsatorna, 100 különféle sorozata elõzetesen rögzíthetõ. Jelenleg is ezt a berendezést használja a lézerorgona kezelõje minden elõadásunkon.

  5. 17. Diavetítõ rendszer (RS232) kétgépes áttûnõ egységekkel

   Eredetileg még a CP/M számítógépekhez készült rendszer. A diavetítõk fényének és lépéseinek programozott lejátszására alkalmas eszköz. A központi egység a Planetárium kupolája alatt körben elhelyezett 16 vetítõ utasítására képes. Ez a rendszer még kétirányú kommunikációra nem volt képes, ezért a vetítõk meghibásodása esetén nem vett tudomást a hibáról. E kevéssé intelligens rendszer is több ezer planetáriumi és több száz multimédia elõadáson bizonyította képességeit.

  6. 18. Diavetítõ rendszer - hálózat

   Az elõzõ diarendszer fejlettebb változata. Jelenleg 16 db - de akár több száz - diavetítõ egyidejû vezérlésére készített, programozható rendszer. Minden vetítõ egyedileg, vagy bármilyen elrendezésû csoportokban utasítható. A teljes körpanoráma képek vetítését biztosító hálózatot a Planetárium és a LézerSzínház egyaránt használja elõadásain.

  7. 19. Digitál/Analóg nagysebességû, PCI kompatibilis jel-konverter

   Ez PC rendszerû számítógépekbe dugható vezérlõkártya volt az alapja a MMS középgenerációs rendszereinek. A konverter egy mikroszámítógép segítségével "beszélget" a számára adatokat biztosító anyagéppel. A kiküldési paraméterekkel beállított rajzok vonalait sokezer koordináta rendkívül gyors kiszámolásával a scanner számára is értelmezhetõ formátummá alakítja. Másodpercenként Kb. 25-30000 képpont kiküldésére képes. Az MMS, PCI DA konverteréhez a Linux operációs rendszer alatt futó mûsorvezérlõ programot készített.

  8. 20. Digitál/Analóg nagysebességû, USB kompatibilis jel-konverter

   A legújabb fejlesztésû konverter. Bármilyen USB kapcsolatra képes számítógéphez (PC, Laptop…) kapcsolható önálló eszköz. Egyszerre több scanner és színváltó vezérlésére is képes 60000 pont/sec sebességgel. A konvertert Windows rendszerû operációs rendszerek alatt is használható.

  9. 21. Térhatású hangrendszer 5.1/7.1 kódolással

   A Planetárium adottságaihoz tervezett térhatású hangrendszer. Hasonló eszközökkel biztosítják a multiplex mozik hangosításának térbeliségét is.

Programok, program rendszerek

  1. 22. Belsõ ábra szabványok (DFZ, ABR, APT, VEC)

   A LézerSzínház még tevékenységének kezdetén önálló grafikai formátum meghatározásával próbált egy minden fejlesztési platformon jó használható szabványt létrehozni. Az elsõ formátumot néhány év alatt kinõtte a fejlõdés. Az animációkat jelölõ DFZ és a kétdimenziós egyedi tervezésû ábrákat leíró ABR formátum mellett az analóg függvényábrákat leíró APT formátum is bevezetésre került. 10 év után az új, egységes tervezõ és mûsorszerkesztõ rendszer tervezésekor került bevezetésre a VEC névre keresztelt új formátum, amiben az egyedi, vagy mozgó ábrák 3 dimenziós, 12 bit felbontású koordinátái, és 8 bit mélységû szín információi is eltárolhatók. Ez a formátum a világban jelenleg fellelhetõ összes lézer-grafikai formátummal összeilleszthetõ.

  2. 23. Analóg függvényábra tervezõ program (DOS)

   Az oszcilloszkópon látható ugráló formákhoz hasonlítható legegyszerûbben ez az ábratípus. A program legalább két (de akár sokkal több) 90 fokkal (vagy más értékekkel) elforgatott fázisú függvény 255 koordinátáját rajzolja ki. A képek alap esetben, két egyszerû szinusz görbébõl, bonyolultabb ábráknál minden féle más formájú függvénybõl állnak össze. A függvények szorzással többszörözhetõk, elforgatásuk és eltolásuk mértéke 0-256 közötti értékkel módosítható. E bûvös számok segítségével fantasztikus alakzatok hozhatók létre. Az ábrák mozgásának sebességét az egyszerre kirajzolódó pontok száma határozza meg, amit szintén meg lehet adni. Ábratöredék mindig a teljes ábra pontjainak kerek számmal osztható része, így érhetõ el, hogy ciklikusan ismétlõdõ mozgások jönnek létre egyetlen ábrából is. A formák kiválasztását egy a lézer sebességét imitáló képernyõ segíti.
   A sikeresnek ítélt kombinációkat el lehet menteni.

  3. 24. Analóg függvényábra tervezõ program mátrix rendszerû képválasztással

   Az elõzõ pontban leírt program továbbfejlesztett változata. A nagyobb felbontású monitorok elterjedése nyomán lehetõvé vált, hogy az ábrákból egyszerre egy 8x8-as sorozat kerüljön a képernyõre. Így, egymás mellett láthatók a beállítástól függõen kisebb-nagyobb eltérésekkel változó ábrák. A kicsit is összetettebb értékek alapján kiszámított rajzok általában zavaros, rendezetlen formákat eredményeznek. Az egyszerre látható sorozatokból nagyon jól kiválasztható az esztétikai szempontok szerint értékes kombináció. Ezután finoman beállítható a végleges forma. E program legújabb változata a 3 dimenziós függvények és a színváltások kezelésére is képes.

  4. 25. Vonalgrafikus rajzszerkesztõ digitalizáló táblával (DOS)

   Az elsõ lézerrel kirajzolt rajz - egy balatoni vitorlás - körvonalának összes koordinátáit még kézzel kellett begépelni az akkori számítógépbe. Ez legalább 512 háromjegyû szám beírását jelentette. Az MMS legelsõ fejlesztéseinek egyike volt egy digitalizáló rendszer kiépítése, ahol már egy grafikus már elektronikus ceruzával rajzolhatta be az egyedi ábrákat és az animációk fázisrajzait. A programmal a pontokat színezni, eltolni, törölni és beilleszteni is lehet. Az animációk tervezését megkönnyítõ lehetõség az elõzõ fázisrajzok bemutatása a kép hátterében.

  5. 26. Vonalgrafikus rajzszerkesztõ (LINUX)

   A program nem az elõzõ verziót helyettesítõ újabb változat, hanem a minimális javítási igényeket, rendkívül egyszerû megoldásokkal megvalósító eszköz. Ebben a programban használtunk elõször az automatikus ábra optimalizációt.

  6. 27. Ábra konverter (LINUX)

   Ez az elsõ grafikus formátumokból a LézerSzínház VEC szabványára konvertáló program.

  7. 28. Ábra konverter (Windows)

   Az utóbbi évek legfontosabb megvalósult fejlesztése volt ez a program. A fejlesztés abból a felismerésbõl indult ki, hogy a világszabvánnyá váló új grafikai alkalmazások fejlesztési eredményei is megkönnyíthetik a LézerSzínház mûsorait tervezõ grafikusok munkáját. A nemzetközi szoftvercégekben több száz programozó, soktízezer munkaórában hoz létre bonyolult, sokfunkciós tervezõ programokat. E programok világméretekben, rendkívül nagy számban kerülnek értékesítésre, így beszerzési áruk alacsony. Gyakorlatilag, mindenki számára elérhetõek. Nekünk csupán az új grafikai formátumok és a lézeres grafikai formátum közötti átalakítás megvalósításáról kellett gondoskodnunk. Így ma már bármilyen Flash animáció, HPGL szabványú, AutoCad, Adobe PostScript vagy CorelDraw programokkal tervezett ábra átalakítható a LézerSzínház VEC formátumára. A konverter az átalakítás lehetõsége mellett egy paraméterezhetõ optimalizáló rutint is tartalmaz.

  8. 29. Mûsorszerkesztõ (CP/M)

   A fejlesztéseink elsõ szakaszában készült különféle CP/M rendszerû számítógépek összehangolt mûködését koordináló program. Szöveges - többnyire valamilyen rövidítést, vagy kódot tartalmazó - üzenetek, rendkívül tömör-, egyszerû kezelõfelület jellemzi az elsõ mûsorszerkesztõt. Sikerére jellemzõ, hogy mind a mai napig szerepelnek repertoárunkban CP/M rendszerben programozott mûsorok.

  9. 30. Mûsorszerkesztõ (DOS)

   A mûsorszerkesztõ elsõ, már PC gépeken mûködõ változata. A program félig grafikus felületén már a különféle hangszínû zenei beütésekhez igazítható a lézer-ábrák és a diavetítõk képeinek megjelenése. Az alapvetõen karakteres parancssorokat idõrendben eltároló program volt az elsõ kísérlet a zene és a képek közötti pontos összhang megteremtésére.

  10. 31. Mûsorszerkesztõ (LINUX)

   Az objektum orientált metódusban készített, teljesen grafikus kezelõfelületû program a zeneszerkesztésben szokásos több sávos rögzítés módszerét egyesíti a video-technikában megszokott effekt-csatornákat összevontan kezelõ megoldásokkal. E kétféle technológia egy rendszerbe integrálását - mindmáig egyedülálló módon - ez a program tudja biztosítani. A szerkesztés - a videó technikából származó - frame (1/75s) pontossággal lehetséges. Egységes felületen idõzíthetõk a lézeres grafikák és animációk 3 dimenziós mozgásaikkal, színváltásaikkal, áttûnéseikkel. De ugyan ezen a felületen programozható az összes diavetítõ és az örvényvetítõ is. A program által biztosított pontosság és rugalmasság egy teljesen új minõségû látvány létrejöttét eredményezte.

  11. 32. Mûsorszerkesztõ (Windows)

   E jelenleg is fejlesztés alatt álló programmal nem kizárólag a LézerSzínház, hanem bármilyen más, multimédia (többeszközû) elõadás szerkesztése, idõzített programozása és bemutatása lehetséges. Ezzel a programmal a - majd még késõbb részletezendõ - "Gömb-mozi" bemutatásához szükséges folyamat irányítását is meg tudjuk oldani. Az elmúlt évek tapasztalatait integráló mûsorszerkesztõ program - reményeink szerint - más, multimédiás alkalmazásokat felhasználó intézmény munkáját is segítheti kül- és belföldön egyaránt. A hangok, szövegek, zenék, álló- és mozgóképek, valamint más speciális vizuális hatások egységes mûsorrá szervezését igénylik az ismeretterjesztés, az oktatás, a szakképzés, a kereskedelmi bemutatók, vagy más kulturális programok létrehozásakor is.

Kutatás-fejlesztés "melléktermékei"

  1. 33. FlatJet - folyadékporlasztási eljárás digitális nyomtatáshoz

  A piezo kristállyal vezérelt nagyfrekvenciás fényváltó beépítésének idején merült fel, hogy hasonló technika használatával egy új rendszerû nyomtatási eljárással óriásplakátokat lehetne nyomtatni a LézerSzínház számára.
  Az ötlet nyomán egy demonstrációs eszköz készült. A látványos sikerû bemutató után az MMS felvállalta az új folyadékporlasztási módszer fejlesztését és képviseletét. Az azóta eltelt években, ez az eljárást az USA, az EU társult államai, KÍNA, Oroszország, Japán, Kanada és Ausztrália szabadalmi hivatalai fogadták el és jegyezték be. Világszabadalom született. A FlatJet felhasználásának lehetséges területein különféle külföldi kutatóhelyekkel, egyetemekkel, iparvállalatokkal kezdtünk közös fejlesztésekbe. Részletes információ: www.flatjet-tecnology.com

  " FlatJet - 1 fejes porlasztó kézi demonstrátor

  Ezzel a készülékkel, egyetlen porlasztófej mûködtethetõ néhány ceruzaelem segítségével. A demonstrátorral illatanyagok porlasztása, vagy akár, a retuspisztolyszerû festékszórás technikája is bemutatható.

  " FlatJet - 1 fejes festék teszter

  A tekercspapírra apró pöttyöket nyomtató készülékkel a különféle festékek tulajdonságai vizsgálhatók, változó mûködési paraméterek beállítása mellett.
  Ez a készülék egy spanyol gépgyár megbízásából készült el. Késõbb egy olasz, majd egy spanyol festékgyár használta kutatásaihoz.

  " FlatJet - 4 fejes illat-porlasztó

  Egy digitális illat-porlasztásra specializálódott francia cég felkérésére készített berendezés a rendkívül kis mennyiségû illatok, különféle arányú keverésének vizsgálatához.

  " FlatJet - 6 nyomtatófejes teszt rendszer

  Ennek a készüléknek elsõ példányával a Grenoble-i egyetem digitális nyomtatással foglalkozó intézete végez kutatásokat. Második példánya egy olasz gépgyárban, harmadik példánya egy amerikai kutatóintézetben, negyedik példánya saját laboratóriumunkban nyomtat nagyméretû színes képeket.

  " FlatJet - 2 x 64 nyomtatófejes teszt rendszer

  A már korábban említett spanyol gépgyár felkérésére készült berendezés, amelyet kerámia lapokra történõ digitális nyomtatás teszteléséhez készített az MMS.

  " FlatJet - Mozgó 4 x 64 nyomtatófejes rendszer

  Ez a készülék A0 méretû plakátok, vagy A0 méretû szegmensekbõl álló óriásplakátok készítésére lesz alkalmas.

  " FlatJet - Fix 4 x 96 nyomtatófejes rendszer

  A nyomtatási próbák legelsõ sorozatához készített készülékkel 20cm széles papírcsíkra szeletekben nyomható bármilyen nagy színes kép. Egy óriásplakát 72m hosszú csíkokból állítható össze. A készülékkel több, mint 1000 db óriásplakát méretû nyomat készült, amelyek kiragasztásra is kerültek Budapesten és néhány vidéki nagyvárosban.

  " FlatJet - A porlasztófej gyártásának eszközei

  A fentebb részletezett eszközök alapja a különleges minõségû megmunkáló eszközöket és módszereket igénylõ porlasztófej. A rozsdamentes acélból készített adagoló mindössze három alkatrészbõl áll. Ezek a méretüknek megfelelõ frekvenciával rezegnek. Az összeépített porlasztó ultrahangos rezonátorként mûködik. Ezért, nagyon fontos az alkatrészek pontos méretezése és a megmunkálás minõsége.

  " FlatJet - Digitális, impedancia mérõ mûszer

  A számítógép-vezérelt mérõmûszer segítségével az ultrahangos FlatJet fej elektromos jellemzõi mérhetõk.

  " FlatJet - Digitális, átfolyást mérõ mûszer

  Az átfolyás-mérõ az elõzõ mûszer továbbfejlesztett változata. Segítségével a mindössze, mikro liter mennyiségû folyadékok porlasztása is mérhetõ az elektromos jellemzõk mellett.

  " FlatJet - 64 fejes demonstrátor

  Ezt a Készüléket egy Svéd cég felkérésére készíttettük. Az asztalon elhelyezhetõ berendezés nagy mennyiségû folyadék porlasztását mutatja be, egy különleges világítási megoldás segítségével. A készülék a 2004-ben, a Düsseldorfban megrendezett DRUPA kiállításon mutatkozott be.

  1. 34. Jegynyomtató rendszer

   Belépõjegyre - mint, minden kulturális rendezvényhez - a LézerSzínház elõadásaihoz is szükség van. A kezdetek kezdetén a hirtelen született ötlet - miszerint, a Planetáriumban fény-zene koncertet kellene rendezni - majdnem megbukott egy apróságon. Az akkor még egyedüli jegynyomda csak a következõ év elejére tudta volna elkészíteni az elõadások belépõjegyeit.

   A kényszer rendkívüli megoldást igényelt. Kézi bélyegzõkkel, sorszámozókkal, egy levélpapír fejlécét felhasználva, 3 nap alatt elkészült a szükséges mennyiségû több ezer belépõjegy. Néhány év múlva, már annyira tökéletesedett a jegykészítés kézi módszere, hogy már arra is tudtunk figyelni, milyen kinézetû jegyeket adunk a nézõk kezébe.

   A szép jegy örök emlék is egyben. Erre az után jöttünk rá, miután Julio Iglesias népstadioni koncertjére az MMS által készített belépõjegyeket árusították. A mûvész kikötése volt, hogy az épp akkor megjelent lemezén látható színes fényképnek is szerepelnie kell a jegyeken. A Népstadion ilyen, - adatokkal kitöltött - színes jegyet egyetlen hazai nyomdában sem tudott elkészíttetni. Ekkor fordultak hozzánk. A számítógépes-, saját nyomtatványaink elõállításában szerzett-, és a jegyeink készítéséhez kapcsolódó tapasztalataink együtt, lehetõvé tették a feladat, mintegy 72000 darab belépõjegy elkészítését mindössze néhány nap alatt.

   Ettõl kezdve jött koncert-koncert után, majd az Állami Operaház, a régi és az új Nemzeti Színház a Madách Színház, a Vígszínház. Alig néhány év alatt, gyakorlatilag az összes budapesti színház bérleteit és belépõjegyeit az MMS szállította. E mellett, a Pápa Látogatás másfél-millió jegyét, az elsõ Forma-1 versenyek jegyeit, sportrendezvények belépõit és sokmillió mindenféle más egyediesített kiadványt készítettünk az elmúlt években.

   Belépõjegyeinket eddig, leginkább a hazai kulturális intézmények vették igénybe. 2004-ben, ezen a téren is jelentõs változás kezdõdött azzal, hogy egy korábbi partnerünk közvetítésével a közép-európai régióba is megjelenhettünk ezzel a szolgáltatásunkkal.

   Azt, hogy minderre rendkívül rövid idõ alatt képesek lettünk, egy különleges szofver-rendszer kifejlesztése biztosította.

  1. 35. Fény-zongora

   Egy számítógép segítségével konstruált tér kiállítási körülmények közötti bemutatásának problémájára talált megoldást elõadásunkon egy fiatal építészekbõl és képzõmûvészekbõl álló társaság. A lézerfényekkel megvalósított kiállítás ötlete pillanatok alatt továbbfejlõdött. Mi lenne, ha a kiállítás megnyitóján, kortárs zeneszerzõk által erre az alkalomra írt darabokat balett-mûvészek adnának elõ a lézerfények alkotta, konstruktív térben? Sõt! Mi lenne, ha a táncosok mozdulatai szólaltatnák meg e mûveket? Néhány hónapos kísérletek nyomán kiderült, hogy mindez lehetséges. A táncos, az egymás mellett sorakozó fénysugarak érintésével, mint egy klaviatúra billentyûjével játszhatja el az erre az alkalomra írt mûvet.

  Fiatal Zenemûvészek Stúdiójának tagjai és néhány kísérletezõ kedvû zeneszerzõ, balett-mûvészekkel és koreográfusokkal állt össze, hogy 2005. szeptemberében bemutatásra kerülhessen ez a minden szempontból különleges kísérlet.

  A látványt, a program technikai hátterét az MMS biztosítja. A fény-zongora kifejlesztésével egy teljesen új színpadi hangszer született. Reményeink szerint az említett kiállítás megnyitóján és az idõközben már lekötött budapesti és vidéki rendezvényeken túl, mint önálló hangszer is láthatjuk majd a koncert színpadokon.

  1. 36. A Gömb-mozi

   Végül, de nem utolsóként szeretném bemutatni, elképzelésünket, amelynek segítségével teljesen megújulhat a mûvészeti ismeretterjesztés, a LézerSzínház, de fantasztikus lehetõségek nyílnának meg a tudományos ismerterjesztés és a Planetárium elõtt is a következõ néhány évben.

 

[Back]