MULTIMÉDIA STÚDIÓ MÛVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2003. évrõl

Közhasznúsági jelentés a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület 2003.évi tevékenységérõl.

A Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fõvárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/ 1989/12.számú 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minõsítette.

1. Számviteli beszámoló: Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az IB és FB tagok felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, egyszerûsített mérlegbõl és közhasznú eredmény-kimutatásból áll. Kettõs könyvvezetést vezet. Az éves mérlegbeszámolót könyvvizsgáló auditálta és a közgyûlés elfogadására javasolta.
Közhasznú tevékenység árbevétele kiadásai: Közhasznú tevékenységébõl származó bevétel 69.190 eFt,
Pályázati úton elnyert támogatás 1.000eFt, Tagdíjból származó bevétele 77eFt, Egyéb bevétel 1.902eFt,
Anyagjellegû ráfordítás 16.777 eFt, Személyi jellegû ráfordítás 21.609 eFt, Értékcsökkenés 853 eFt, Egyéb ráfordítás 1.403 eFt, összesen 72.169 eFt bevétel és 40.642 eFt kiadás.

2. Költségvetési támogatás felhasználása: Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása: 2002.december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti saját tõkéje -761 eFt volt. A 2003- as évben az összes árbevétele 94.171 eFt mellett a saját tõke l8.040 eFt volt. A mérleg fõösszege 29.700 eFt, eredménye l8.801 eFt.

4. Célszerinti juttatás: A Fõvárosi Idegenforgalmi Alaptól pályázat útján elnyert l.000 eFt-ot a kulturális programok marketingjének és megrendezésének támogatására fordítottuk.

5. Egyéb támogatás: Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 77 eFt.

6. Vezetõ tisztségviselõk juttatása: Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 8.875 eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: Az Egyesület három fõbb területen mûködött a 2003. évben is. Sikeresen folytatódott a fénykoncertek szervezése a LézerSzínházban és más helyszíneken. Elõadásainkat pontosan 246 (2002-ben 245) alkalommal láthatták a fénymûvészeti kísérletek iránt érdeklõdõ nézõink a budapesti Planetáriumban.

Technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni egy új mûszaki megoldás kifejlesztését. Ehhez mérõ-rendszereket, kísérleti minta nyomtatatókat készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2004. május 31.
Mester Jánosné
ügyvezetõ


A beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]