MULTIMÉDIA STÚDIÓ MÛVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2004. évrõl

Közhasznúsági jelentés a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület 2004.évi tevékenységérõl.

A Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fõvárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/ 1989/12.számú 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minõsítette

1. Számviteli beszámoló: Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az IB és FB tagok felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, egyszerûsített mérlegbõl és közhasznú eredmény-kimutatásból áll. Kettõs könyvvezetést vezet. Az éves mérleg-beszámolót könyvvizsgáló auditálta és a közgyûlés elfogadására javasolta.
Közhasznú tevékenységébõl származó bevétel: 45.517eFt, Tagdíjból származó bevétele: 79eFt, Egyéb bevétel: 253eFt, Magánszemélyek által felajánlott Szja 1%-a: 20eFt, Anyagjellegû ráfordítás: 31.064 eFt, Személyi jellegû ráfordítás: 10.030 eFt, Egyéb ráfordítás: 1.325 eFt,
összesen 45.869eFt bevétel és 42.419 eFt kiadás.

2. Költségvetési támogatás felhasználása: Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása: 2003.december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti saját tõkéje 18.040 eFt volt. A 2004- es évben az összes árbevétele 94.060 eFt mellett a saját tõke 24.621 eFt volt. A mérleg fõösszege 45.200 eFt, eredménye 6.580 eFt.

4. Célszerinti juttatás: 2004-es évben célszerinti juttatásban nem részesült.

5..Egyéb támogatás: Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 79 eFt.

6. Vezetõ tisztségviselõk juttatása: Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 9.007 eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: Az Egyesület három fõbb területen mûködött a 2004. évben is. Sikeresen folytatódott a fénykoncertek szervezése a LézerSzínházban és más helyszíneken. Elõadásainkat pontosan 262 (2003-ban 246) alkalommal láthatták a fénymûvészeti kísérletek iránt érdeklõdõ nézõink a budapesti Planetáriumban. Technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni egy új mûszaki megoldás kifejlesztését. Ehhez mérõ-rendszereket, kísérleti minta nyomtatatókat készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2005. május 31.

Mester Jánosné
ügyvezetõ


A beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]