MULTIMÉDIA STÚDIÓ MÛVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2005. évrõl

Közhasznúsági jelentés
Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület 2005 évi tevékenységérõl.
A Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fõvárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/ 1989/12.számú 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minõsítette.

1. Számviteli beszámoló: Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az IB és FB tagok felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú éves beszámolójából, erdménykimutatásból és kiegészítõ mellékletbõl áll. Kettõs könyvvezetést vezet.,,a könyvvezetés belsõ szabályait,a fõkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.Az egyszerûsített éves beszámoló készítésének idõpontja a számviteli politikában foglaltak szerint december 31..A beszámolót könyvvizsgáló auditálta és a közgyûlés elfogadására javasolta.

Közhasznú tevékenység árbevétele kiadásai:

Közhasznú tevékenységébõl származó bevétel 29.737 eFt, Pályázati úton elnyert támogatás 2.192 eFt, Tagdíjból származó bevétele 84 eFt, Egyéb bevétel 14 eFt, 1%-os támogatás 75 eFt összesen 32.102 eFt

Anyagjellegû ráforditás 17.328 eFt, Személyi jellegû ráfordítás 12.465 eFt, Értékcsökkenés 803 eFt, Egyéb ráfordítás 1.191 eFt ,összesen 31.787 eFt

2. Költségvetési támogatás felhasználása: Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása: 2005.december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti eredménye2.165 eFt volt. A 2005-ös évben az összes árbevétele 86.058 eFt mellett a saját tõke 26.786eFt volt. A mérleg fõösszege 31.302 eFt,

4. Célszerinti juttatás:
A Fõvárosi Idegenforgalmi Alaptól pályázat útján elnyert l.000 eFt-ot a kulturális programok marketingjének és megrendezésének támogatására fordítottuk.

5. Egyéb támogatás:
Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 84 eFt.

6. Vezetõ tisztségviselõk juttatása
Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 8.688 eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Az Egyesület három fõbb területen mûködött a 2005. évben is. Sikeresen folytatódott a fénykoncertek szervezése a LézerSzínházban és más helyszíneken. Elõadásainkat pontosan 269 (2004-ben 262) alkalommal láthatták a fénymûvészeti kísérletek iránt érdeklõdõ nézõink a budapesti Planetáriumban.
Technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni egy új mûszaki megoldás kifejlesztését. Ehhez mérõ-rendszereket, kísérleti minta nyomtatatókat készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2006. május .31.A beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]