MULTIMÉDIA STÚDIÓ MÛVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2006. évrõl

Közhasznúsági jelentés
Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület 2006 évi tevékenységérõl.

A Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fõvárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/ 1989/12.számú 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minõsítette

1. Számviteli beszámoló
Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az IB és FB tagok felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú éves beszámolójából, erdménykimutatásból és kiegészítõ mellékletbõl áll.

Kettõs könyvvezetést vezet, a könyvvezetés belsõ szabályait, a fõkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Az egyszerûsített éves beszámoló készítésének idõpontja a számviteli politikában foglaltak szerint december 31.

A beszámolót könyvvizsgáló auditálta és a közgyûlés elfogadására javasolta.

Közhasznú tevékenység árbevételei:
Közhasznú tevékenységébõl származó bevétel 37.709 eFt, pályázati úton elnyert támogatás 3.208 eFt, tagdíjból származó bevétele 86 eFt, egyéb bevétel 262 eFt, 1%-os támogatás 102 eFt összesen 41.367eFt.

Közhasznú tevékenység kiadásai
Anyagjellegû ráforditás 23.300 eFt, személyi jellegû ráfordítás 19.965 eFt, értékcsökkenés 919 eFt, egyéb ráfordítás 2.691 eFt, összesen 46.875 eFt

2. Költségvetési támogatás felhasználása.
Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása.
2007.december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti eredménye -12.405 eFt volt. A 2007-es évben összes árbevétel: 71.683 eFt mellett a saját tõke 14.381 eFt volt. A mérleg fõösszege 21.561 eFt,

4. Célszerinti juttatás
A Nemzeti Civil Alapprogram pályázata útján elnyert 3.208 eFt-ot a kulturális alaptevékenységünk mûködtetésére fordítottuk.

5. Egyéb támogatás
Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 89 eFt.

6. Vezetõ tisztségviselõk juttatása
Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 8.976 eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Az Egyesület három fõbb területen mûködött a 2006. évben is. Sikeresen folytatódott a fénykoncertek szervezése a LézerSzínházban és más helyszíneken. Elõadásainkat pontosan 268 (2005-ben 272) alkalommal láthatták a fénymûvészeti kísérletek iránt érdeklõdõ nézõink a budapesti Planetáriumban.
Technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni egy új mûszaki megoldás kifejlesztését. Ehhez mérõ-rendszereket, kísérleti minta nyomtatatókat készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2007. május 30.A beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]