MULTIMÉDIA STÚDIÓ MÛVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2007. évrõl

Közhasznúsági jelentés
Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület 2007 évi tevékenységérõl.

A Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fõvárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/ 1989/12.számú 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minõsítette

1. Számviteli beszámoló
Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az IB és FB tagok felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú éves beszámolójából, erdménykimutatásból és kiegészítõ mellékletbõl áll. Kettõs könyvvezetést vezet.,,a könyvvezetés belsõ szabályait,a fõkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.Az egyszerûsített éves beszámoló készítésének idõpontja a számviteli politikában foglaltak szerint december 31..A beszámolót könyvvizsgáló auditálta és a közgyûlés elfogadására javasolta.

Közhasznú tevékenység árbevételei:
Közhasznú tevékenységébõl származó bevétel 42.085 eFt, pályázati úton elnyert támogatás 3.000 eFt, tagdíjból származó bevétele 89 eFt, egyéb bevétel 51 eFt, 1%-os támogatás 70 eFt összesen 45.295eFt.

Közhasznú tevékenység kiadásai
Anyagjellegû ráforditás 23.480 eFt, személyi jellegû ráfordítás 12.443 eFt, értékcsökkenés 573 eFt, egyéb ráfordítás 2.575 eFt, összesen 39.071 eFt

2. Költségvetési támogatás felhasználása.
Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása.
2007.december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti eredménye 6.224 eFt volt. A 2007-es évben összes árbevétel: 119.054 eFt mellett a saját tõke 29.786 eFt volt. A mérleg fõösszege 42.370 eFt,

4. Célszerinti juttatás
A Fõvárosi Idegenforgalmi Alaptól pályázat útján elnyert l.000 eFt-ot a kulturális programok marketingjének és megrendezésének támogatására, A Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott 2.000 eFt támogatást az Egyesület mûködésére fordítottuk.

5. Egyéb támogatás
Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 89 eFt.

6. Vezetõ tisztségviselõk juttatása
Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 9.066 eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Az Egyesület három fõbb területen mûködött a 2007. évben is. Sikeresen folytatódott a fénykoncertek szervezése a LézerSzínházban és más helyszíneken. Elõadásainkat pontosan 268 (2006-ban 268) alkalommal láthatták a fénymûvészeti kísérletek iránt érdeklõdõ nézõink a budapesti Planetáriumban.
Technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni egy új mûszaki megoldás kifejlesztését. Ehhez mérõ-rendszereket, kísérleti minta nyomtatatókat készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2008. május .28.A beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]