MULTIMÉDIA STÚDIÓ MÛVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2008. évrõl

Közhasznúsági jelentés
Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület 2008. évi tevékenységérõl.


A Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fõvárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/ 1989/12.számú 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minõsítette

1. Számviteli beszámoló
Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az IB és FB tagok felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú éves beszámolójából, erdménykimutatásból és kiegészítõ mellékletbõl áll. Kettõs könyvvezetést vezet, a könyvvezetés belsõ szabályait,a fõkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.Az egyszerûsített éves beszámoló készítésének idõpontja a számviteli politikában foglaltak szerint december 31. A beszámolót könyvvizsgáló auditálta és a közgyûlés elfogadására javasolta.

Közhasznú tevékenység árbevétele kiadásai:
Közhasznú tevékenységébõl származó bevétel 43.173 eFt, Pályázati úton elnyert támogatás - eFt, Tagdíjból származó bevétele 94 eFt, Egyéb bevétel 534 eFt, 1%-os támogatás 96 eFt. Összesen 43.897

Közhasznú tevékenység árbevétele kiadásai:
Anyagjellegû ráforditás 39.199 eFt, Személyi jellegû ráfordítás 17.460 eFt, Értékcsökkenés 1.357 eFt
Egyéb ráfordítás 801 eFt, összesen 58.817 eFt.

2. Költségvetési támogatás felhasználása.
Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása.
2008.december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti eredménye -16.408 eFt volt.
A 2008-as évben összes árbevétel: 78.545 eFt mellett a saját tõke 13.379 eFt volt.
A mérleg fõösszege 25.420 eFt.

4. Célszerinti juttatás
A Nemzeti Civil Alapprogramtól nem kért és nem kapott támogatást az Egyesület 2008.ban.

5. Egyéb támogatás
Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 94 eFt.

6. Vezetõ tisztségviselõk juttatása
Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 10.332 eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Az Egyesület három fõbb területen mûködött a 2008. évben is. Folytatódott a fénykoncertek szervezése a LézerSzínházban és más helyszíneken. Elõadásainkat mindössze 214 (2007-ben 268) alkalommal láthatták a fénymûvészeti kísérletek iránt érdeklõdõ nézõink a budapesti Planetáriumban. A csökkenés oka: az õszi hónapokban nem tudtuk megtartani az elõre meghirdetett elõadásainkat.
Sikeresen folytatódtak a technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni új mûszaki megoldások kifejlesztését. Ehhez mérõ-rendszereket, kísérleti minta nyomtatatókat készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2009. május .28.A beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]