MULTIMÉDIA STÚDIÓ MÛVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2009. évrõl

Közhasznúsági jelentés
Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület 2009. évi tevékenységérõl.


A Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fõvárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/ 1989/12.számú 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minõsítette

1. Számviteli beszámoló
Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az Elnökség és Felügyelõ Bizottság tagjainak felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú éves beszámolójából, erdménykimutatásból és kiegészítõ mellékletbõl áll. Kettõs könyvvezetést vezet, a könyvvezetés belsõ szabályait,a fõkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.Az egyszerûsített éves beszámoló készítésének idõpontja a számviteli politikában foglaltak szerint december 31. A beszámolót könyvvizsgáló auditálta és a közgyûlés elfogadására javasolta.

Közhasznú tevékenység árbevétele:
Közhasznú tevékenységébõl származó bevétel 41.157 eFt, Pályázati úton elnyert támogatás 1.800 eFt, Tagdíjból származó bevétele 94 eFt, Egyéb bevétel 930 eFt, 1%-os támogatás 73 eFt;
összesen 44.054 eFt

Közhasznú tevékenység kiadásai:
Anyagjellegû ráforditás 22.361 eFt, Személyi jellegû ráfordítás 21.209 eFt, Értékcsökkenés 1.782 eFt, Egyéb ráfordítás 393 eFt, Pénzügyi mûveletek ráfordításai 780 eFt, összesen 46.525 eFt.

2. Költségvetési támogatás felhasználása.
Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása.
2009. december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti eredménye -5.568 eFt volt.
A 2009-es évben az összes árbevétel: 80.597 eFt mellett a saját tõke 7.823 eFt volt.
A mérleg fõösszege 21.242 eFt.

4. Célszerinti juttatás
A Nemzeti Civil Alapprogramtól 1.800 eFt mûködési támogatást kapott az Egyesület 2009-ben.

5. Egyéb támogatás
Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 94 eFt.

6. Vezetõ tisztségviselõk juttatása
Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 12.588 eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Az Egyesület három fõbb területen mûködött a 2009. évben is.
Sikeresen folytatódott a fénykoncertek szervezése a LézerSzínházban és más helyszíneken.
Elõadásainkat 269 (2008-ban 214) alkalommal láthatták a fénymûvészeti kísérletek iránt érdeklõdõ nézõink a budapesti Planetáriumban.
Eredményesen folytatódtak a technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni új mûszaki megoldások kifejlesztését. Ehhez mérõ-rendszereket, kísérleti eszközöket készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2010. május 31.A beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]