MULTIMÉDIA STÚDIÓ MÛVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2010. évrõl

Közhasznúsági jelentés
Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület 2010. évi tevékenységérõl.

A Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fõvárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/1989/12. sz. 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minõsítette

1. Számviteli beszámoló

Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az elnökség és FB tagok felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, a számvi-teli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú éves beszámolójából, erdménykimutatásból és kiegészítõ mellékletbõl áll.
Kettõs könyvvezetést vezet, a könyvvezetés belsõ szabályait,a fõkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Az egyszerûsített éves beszámoló készítésének, idõpontja a számviteli politikában foglaltak szerint: december 31.
A beszámolót könyvvizsgáló auditálta és a közgyûlés elfogadására javasolta.

Közhasznú tevékenység
árbevétele
kiadásai
Közhasznú tevékenységéből származó bevétel
37 072 eFt
Pályázati úton elnyert támogatás
1 500 eFt
Tagdíjból származó bevétele
86 eFt
Egyéb bevétel
2 349 eFt
1%-os támogatás
81 eFt
Anyagjellegű ráforditás
22 094 eFt
Személyi jellegű ráfordítás
19 627 eFt
Értékcsökkenés
1 410 eFt
Egyéb ráfordítás
1 713 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai
189 eFt
összesen:
41 088 eFt
45 033 eFt

2. Költségvetési támogatás felhasználása.
Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása.
2010. december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti eredménye -6 796 eFt volt.
A 2010-es évben az összes árbevétel: 73 734 eFt mellett a saját tõke 1 028 eFt volt.
A mérleg fõösszege 13 903 eFt.

4. Célszerinti juttatás
A Nemzeti Civil Alapprogramtól 1 500 eFt mûködési támogatást kapott az Egyesület 2010-ben.

5. Egyéb támogatás
Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 86 eFt.

6. Vezetõ tisztségviselõk juttatása
Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 11 317 eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Az Egyesület három fõbb területen mûködött a 2010. évben is.
Sikeresen folytatódott a fénykoncertek szervezése a LézerSzínházban és más helyszíneken. Elõadásainkat 237 (2009. évben: 267) alkalommal láthatták a fénymûvészeti kísérletek iránt érdeklõdõ nézõink a budapesti Planetáriumban.
Eredményesen folytatódtak a technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni új mûszaki megoldások kifejlesztését. Ehhez mérõ-rendszereket, kísérleti eszközöket készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2011. május. 30.


A beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]