MULTIMÉDIA STÚDIÓ MÛVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2011. évrõl

Közhasznúsági jelentés
Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület 2011. évi tevékenységérõl.

A Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fõvárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/1989/12. sz. 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minõsítette

1. Számviteli beszámoló

Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az elnökség és FB tagok felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, a számvi-teli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú éves beszámolójából, erdménykimutatásból és kiegészítõ mellékletbõl áll.Kettõs könyvvezetést vezet, a könyvvezetés belsõ szabályait,a fõkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Az egyszerûsített éves beszámoló készítésének, idõpontja a számviteli politikában foglaltak szerint: december 31.

Közhasznú tevékenység  
árbevétele
kiadásai
Közhasznú tevékenységéből származó bevétel  
12 441 eFt
Pályázati úton elnyert támogatás  
800 eFt
Tagdíjból származó bevétele  
86 eFt
Egyéb bevétel  
308 eFt
1%-os támogatás  
17 eFt
Anyagjellegű ráforditás  
9 284 eFt
Személyi jellegű ráfordítás  
5 056 eFt
Értékcsökkenés  
256 eFt
Egyéb ráfordítás  
425 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai  
178 eFt
összesen:  
13 652 eFt
15 199 eFt

2. Költségvetési támogatás felhasználása.
Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása.
2011. december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti eredménye -4 413 eFt volt.
A 2011-es évben az összes árbevétel: 25 344 eFt mellett a saját tõke -3 385 eFt volt.
A mérleg fõösszege 13 935 eFt.

4. Célszerinti juttatás
A Nemzeti Civil Alapprogramtól 800 eFt mûködési támogatást kapott az Egyesület 2011-ben

5. Egyéb támogatás
Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 86 eFt.

6. Vezetõ tisztségviselõk juttatása
Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 4 715 eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Az Egyesület három fõbb területen mûködött a 2011. évben is. Folytatódott a LézerSzínház fénykoncertjeinek szervezése az elmúlt évben is.

Elõadásainkat fesztiválokon, színházi elõadásokon több mint 17000-en láthatták a fénymûvészeti kísérletek iránt érdeklõdõ nézõink .

Eredményesen folytatódtak a technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni új mûszaki megoldások kifejlesztését. Ehhez mérõ-rendszereket, kísérleti eszközöket készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2012. május. 30.

_____________________
Hegedüs György
elnök


A beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]