MULTIMÉDIA STÚDIÓ MÛVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2012. évrõl

Közhasznúsági jelentés
Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület 2012. évi tevékenységérõl.

A Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fõvárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/1989/12. sz. 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minõsítette

1. Számviteli beszámoló
Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az elnökség és FB tagok felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, a számvi-teli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú éves beszámolójából, erdménykimutatásból és kiegészítõ mellékletbõl áll.
Kettõs könyvvezetést vezet, a könyvvezetés belsõ szabályait,a fõkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Az egyszerûsített éves beszámoló készítésének, idõpontja a számviteli politikában foglaltak szerint: december 31.

Közhasznú tevékenység  
árbevétele
kiadásai
Közhasznú tevékenységéből származó bevétel  
4 567 eFt
Pályázati úton elnyert támogatás  
0 eFt
Tagdíjból származó bevétele  
74 eFt
Egyéb bevétel  
20 eFt
1%-os támogatás  
0 eFt
Anyagjellegű ráforditás  
1676 eFt
Személyi jellegű ráfordítás  
4 939eFt
Értékcsökkenés  
0 eFt
Egyéb ráfordítás  
0 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai  
41 eFt
összesen:  
4 661eFt
6 656 eFt

2. Költségvetési támogatás felhasználása.
Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása.
2012. december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti eredménye -6 200 eFt volt.
A 2012-es évben az összes árbevétel: 6 956 eFt mellett a saját tõke -9 672 eFt volt.
A mérleg fõösszege 13 460 eFt.

4. Célszerinti juttatás
2012-ben nem kapott mûködési támogatást az Egyesület.

5. Egyéb támogatás
Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 74 eFt.

6. Vezetõ tisztségviselõk juttatása
Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 1 116 eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Az Egyesület három fõbb területen mûködött a 2012. évben is. Folytatódott a LézerSzínház fénykoncertjeinek szervezése az elmúlt évben is.

Bemutatkozásainkat fesztiválokon, kiállításokon színházi elõadásokon több mint 9200-en láthatták a fénymûvészeti kísérletek iránt érdeklõdõ nézõink .

Eredményesen folytatódtak a technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni új mûszaki megoldások kifejlesztését. Ehhez mérõ-rendszereket, kísérleti eszközöket készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2013. május. 28.

_____________________
Hegedüs György
elnök


A PK-142-es beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]