MULTIMÉDIA STÚDIÓ MÛVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2014. évrõl

Közhasznúsági jelentés
Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület 2014. évi tevékenységérõl.

A Multimédia Stúdió Muvészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekrol szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fovárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/1989/12. sz. 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minõsítette.

1. Számviteli beszámoló
Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az elnökség és FB tagok felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, a számvi-teli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú éves beszámolójából, erdménykimutatásból és kiegészítõ mellékletbõl áll.
Kettõs könyvvezetést vezet, a könyvvezetés belsõ szabályait,a fõkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Az egyszerûsített éves beszámoló készítésének, idõpontja a számviteli politikában foglaltak szerint: december 31.

Közhasznú tevékenység  
árbevétele
kiadásai
Közhasznú tevékenységéből származó bevétel  
5 027eFt
Pályázati úton elnyert támogatás  
0 eFt
Tagdíjból származó bevétele  
77 eFt
Egyéb bevétel  
414 eFt
1%-os támogatás  
2 eFt
Anyagjellegű ráforditás  
4 355eFt
Személyi jellegű ráfordítás  
2 784eFt
Értékcsökkenés  
23 eFt
Egyéb ráfordítás  
4 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai  
9 eFt
összesen:  
5 520eFt
7 157eFt

2. Költségvetési támogatás felhasználása.
Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása.
2014. december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti eredménye -2 067eFt volt.
A 2014-es évben az összes árbevétel: 10 266eFt mellett a saját tõke -10 396 eFt volt.
A mérleg fõösszege 16 872eFt.

4. Célszerinti juttatás
A Nemzeti Együttmûködési Alaptól 0 eFt mûködési támogatást kapott az Egyesület 2014-ben.

5. Egyéb támogatás
Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 77 eFt.

6. Vezetõ tisztségviselõk juttatása
Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 1 206eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Az Egyesület három fõbb területen mûködött a 2014. évben is.
"Folytatódott a LézerSzínház fénykoncertjeinek szervezése az elmúlt évben is.
Elõadásainkat fesztiválokon, színházi elõadásokon több mint 7200-en láthatták a fénymûvészeti kísérletek iránt érdeklõdõ nézõink ."

Eredményesen folytatódtak a technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni új mûszaki megoldások kifejlesztését. Ehhez mérõ-rendszereket, kísérleti eszközöket készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2015. május. 8.

_____________________
Hegedüs György
elnök


A PK-142-es beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]