MULTIMÉDIA STÚDIÓ MŰVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2015. évről

Közhasznúsági jelentés
Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület 2015. évi tevékenységéről.

A Multimédia Stúdió Művészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fővárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/1989/12. sz. 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minősítette.

1. Számviteli beszámoló
Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az elnökség és FB tagok felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú éves beszámolójából, erdménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.
Kettős könyvvezetést vezet, a könyvvezetés belső szabályait,a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének, időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint: december 31.

Közhasznú tevékenység  
árbevétele
kiadásai
Közhasznú tevékenységéből származó bevétel  
9 195eFt
Pályázati úton elnyert támogatás  
0 eFt
Tagdíjból származó bevétele  
77 eFt
Egyéb bevétel  
29 eFt
1%-os támogatás  
12 eFt
Anyagjellegű ráforditás  
4 106eFt
Személyi jellegű ráfordítás  
4 496eFt
Értékcsökkenés  
71 eFt
Egyéb ráfordítás  
0 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai  
24 eFt
összesen:  
9 313 eFt
8 697eFt

2. Költségvetési támogatás felhasználása.
Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása.
2015. december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti eredménye 407 eFt volt.
A 2015-ös évben az összes árbevétel: 15 776 eFt mellett a saját tőke -9 989 eFt volt.
A mérleg főösszege 20 376 eFt.

4. Célszerinti juttatás
A Nemzeti Együttmûködési Alaptól 0 eFt mûködési támogatást kapott az Egyesület 2015-ben.

5. Egyéb támogatás
Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 77 eFt.

6. Vezető tisztségviselők juttatása
Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 1 260 eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Az Egyesület három főbb területen működött a 2015. évben is.
"Folytatódott a LézerSzínház fénykoncertjeinek szervezése az elmúlt évben is.
Előadásainkat fesztiválokon, színházi előadásokon több mint 3500-en láthatták a fényművészeti kísérletek iránt érdeklődő nézőink ."

Eredményesen folytatódtak a technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni új műszaki megoldások kifejlesztését. Ehhez mérő-rendszereket, kísérleti eszközöket készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2016. május. 30.

_____________________
Hegedüs György
elnök


A PK-142-es beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]