MULTIMÉDIA STÚDIÓ MŰVÉSZETI EGYESÜLET
Közhasznúsági Beszámolója a 2017. évről

Közhasznúsági jelentés
Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület 2017. évi tevékenységéről.

A Multimédia Stúdió Művészeti Egyesületet a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. sz. törvény alapján a Fővárosi Bíróság 62 sz. nyilvántartási sorszám alatt a 9 Pk.60.062/1989/12. sz. 2003.január 25-én kelt határozatában közhasznú fokozatú szervezetnek minősítette.

1. Számviteli beszámoló
Egyesületünk tevékenységét a hatályos jogszabályokban elõírtak, valamint a számviteli politikában rögzítettek alapján, az elnökség és FB tagok felügyelete mellett végzi. Éves beszámolója, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú éves beszámolójából, erdménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.
Kettős könyvvezetést vezet, a könyvvezetés belső szabályait,a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének, időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint: december 31.

Közhasznú tevékenység  
árbevétele
kiadásai
Közhasznú tevékenységéből származó bevétel  
3 862 eFt
Pályázati úton elnyert támogatás  
0 eFt
Tagdíjból származó bevétele  
72 eFt
Egyéb bevétel  
5 eFt
1%-os támogatás  
6eFt
Anyagjellegű ráforditás  
1 130 eFt
Személyi jellegű ráfordítás  
2 430 eFt
Értékcsökkenés  
140 eFt
Egyéb ráfordítás  
1 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai  
15 eFt
összesen:  
3 945 eFt
3 716 eFt

2. Költségvetési támogatás felhasználása.
Költségvetési támogatást nem kapott.

3. Vagyon felhasználása.
2017. december 31-én az Egyesületünk mérleg szerinti eredménye -1 983 eFt volt.
A 2017-es évben az összes árbevétel: 7 755 eFt mellett a saját tőke -8 536 eFt volt.
A mérleg főösszege 24 314 eFt.

4. Célszerinti juttatás
A Nemzeti Együttmûködési Alaptól 0 eFt mûködési támogatást kapott az Egyesület 2017-ben.

5. Egyéb támogatás
Az Egyesület egyéni tagjai által befizetett tagdíjak összege 72 eFt.

6. Vezető tisztségviselők juttatása
Tisztségviselõk munkaviszonyuk és megbízási jogviszonyuk alapján 1 366 eFt összegben részesültek.

7. Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
Az Egyesület három főbb területen működött a 2017. évben is.

Eredményesen folytatódtak a technológiai fejlesztések a multimédia, a lézer technika és a digitális nyomtatás területén. Több európai országban folyó technológiai fejlesztés összehangolásával igyekszünk segíteni új műszaki megoldások kifejlesztését. Ehhez mérő-rendszereket, kísérleti eszközöket készítettünk partnereinknek.

Budapest, 2018. május. 28.

_____________________
Hegedüs György
elnök


A PK-142-es beszámoló letölthetõ (*.pdf) formátumban.


[Back]